اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم گردش کارمبتنی بر فرآیند

دانلود بروشور bpms

معرفی اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم ساز-فرم ساز- دیاگرام چارت سازمانی - ایجاد دیاگرام گردش کار bmpn2 - امکان گردش فرمها مطابق دیاگرام

Smartphone

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
/UploadFiles/Media/Image/3024_1c6ea295-91a7-433e-90a6-c6134143d896.png

داشبورد


مدیریت کاربران

/UploadFiles/Media/Image/3024_b4df02ac-50df-4bd9-8b23-b30549672c53.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_0942f8b1-9037-4224-9a8f-d3b5d32e8609.png

مدیریت دسترسی


مدیریت نقشها

/UploadFiles/Media/Image/3024_3b8b4371-35ee-4ecb-8eab-2af646203dbb.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_752aa872-c988-4d76-9aab-2e2f38eae30d.png

ساختار سازمانی


مدیریت منابع داده

/UploadFiles/Media/Image/3024_16d76378-5c8a-4678-b024-5640d45acf7e.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_785a9a94-0c39-4209-81e0-da8bd66c5b85.png

فرآیندها


گروههای فرم

/UploadFiles/Media/Image/3024_2a6dbdbf-d030-409f-a353-1e750941b84c.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_1f5537cc-c9c1-4b47-bcd0-32e1eadf738b.png

گروههای کوئری


وب سرویسها

/UploadFiles/Media/Image/3024_c5beba18-5203-42dd-9311-3a0d5d5ee708.png

لیست امکانات • داشبورد
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت دسترسی
 • مدیریت نقشها
 • ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع داده
 • فرآیندها
 • گروههای فرم
 • گروههای کوئری
 • وب سرویسها
 • تعریف پارامترها
 • ناحیه کاربری
 • مدیریت راهنمای سیستم
 • نوع ارز
 • منابع
 • نوع منبع
 • نوع پیوست
 • واحدهای اندازه گیری
 • تقویم کاری
 • مرحله(1)طراحی قالب
 • مرحله(2)طراحی سیستم
 • مرحله(3)طراحی گزارشات
 • مرحله(1) طراحی دیاگرام
 • مرحله(2) طراحی پایگاه داده
 • مرحله(3) فرمساز
 • مرحله(4) تنظیمات دیاگرام
 • مرحله(5) انتخاب سامانه
 • کارتابل
 • مانیتورینگ
 • میانگین مدت
 • تنظیمات

چگونه اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب را تهیه کنیم?

برای تست آنلاین سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

پس از تست سامانه جهت نصب روی سرور شما به بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تست آنلاین

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید
راهکار پردازش پویا
تولید نرم افزارهای تحت وب