اسکنر

اسکنر تحت وب

نحوه استفاده

اسکنر تحت وب

با اتصال اسکنر که (دارای قابلیت WIA باشد) به کامپیوتر می توانید اسناد را اسکن و در سیستم (روی مرورگر)ثبت نمایید

نمایش ویدئو